Seminar Bộ môn Giải tích ngày 02/10/2015

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 02/10/2015,

Báo cáo viên; TS. Nguyễn Ngọc Doanh (ĐHBK Hà Nội).

Tên báo cáo: On the Global Stability of the Endemic Equilibrium of a Multi-group SEIR Model.

Tóm tắt: In this talk, we present a graph-theoretical approach to build global Lyapunov functions for the global stability of the endemic equilibrium of a multi-group SEIR model. The approach was introduced by Zhisheng Shuai and his collaborations last decade. It has been considered as an useful tool to investigate global stability of coupled systems.

Xin trân trọng thông báo và mời những ai quan tâm đến dự