Seminar Bộ môn Giải tích ngày 25/09/2015

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 25/09/2015,

Báo cáo viên; TS. Nguyễn Văn Hoàng (Viện Toán học).

Tên báo cáo: Stability results for logarithmic Sobolev and Gagliardo-Nirenberg inequality via mass transport.

Tóm tắt: We prove some stability estimates for logarithmic Sobolev and Gagliardo-Nirenberg inequality by using Brenier's map. These results recover and are stronger than the recent results obtained by Dolbeault and Toscani; and by Bobkov, Gozlan, Roberto and Samson.

Xin trân trọng thông báo và mời những ai quan tâm đến dự.