Kênh thông tin đăng ký các loại học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội

Thân gửi các bạn sinh viên kênh thông tin đăng ký các loại học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội: https://ysip.vnu.edu.vn/hoc-bong-dai-hoc/
Học sinh (HS), sinh viên (SV) có kết quả học tập, rèn luyện tốt được xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN. Ngoài ra, những HSSV có thành tích học tập, công tác xã hội hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn còn có nhiều cơ hội được nhận học bổng do các tổ chức hoặc cá nhân trong nước tài trợ, như:
I. Học bổng thường niên:
- Học bổng Acer Việt Nam
- Học bổng Dầu khí Việt Nam
- Học bổng Hà Nội Telecom
- Vietnammobile
- Học bổng Minh Đức
- Học bổng K-T
II. NGUỒN HỌC BỔNG TỪ NƯỚC NGOÀI
- Học bổng POSCO (Hàn Quốc)
- Học bổng Toshiba (Nhật Bản)
- Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa (SYLFF)
- Học bổng Shinnyo - En (Nhật Bản)
- Học bổng Pony Chung (Hàn Quốc)
- Học bổng từ Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana
- Chương trình học bổng của Quỹ Học bổng Toàn cầu SMBC
- Học bổng Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản
- Ngân hàng Tokyo Mitsubishi Học bổng Lotte (Hàn Quốc)
- Học bổng Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Tinh
- Học bổng Yamada (Nhật Bản)
HVCH và NCS của Khoa vui lòng xem thêm một số học bổng dành cho hệ đào tạo sau đại học tại trang web: https://ysip.vnu.edu.vn/...
Category: