Chuyên gia từ Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại khoa

Thông tin chuyên gia: 

Sejong G. Kong, 

Professor, Department of Computer Engineering

College of Software Convergence

Sejong University

Seoul, 05006 South Korea

 

Thời gian đến và làm việc tại Việt Nam: 28/05-4/06/2020

Nguồn kinh phí: Từ dự án VinIF.2020.DA14 do TS. Nguyễn Thị Minh Huyền và TS. Hoàng Tuấn Anh làm chủ nhiệm “Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ phát hiện tin tức giả mạo trên mạng xã hội

Mục tiêu: 

 1. Trao đổi và nghiên cứu khoa học với các thành viên trong nhóm nghiên cứu thuộc đề tài VinIF.2020.DA14

 2. Trao đổi hướng nghiên cứu các nhà khoa học trong và ngoài đơn vị.

 3. Tạo kết nối trong việc trao đổi sinh viên sang học tập và nghiên cứu sau đại học tại Hàn Quốc 

Nội dung dự kiến và hình thức thực hiện: 

 1. Trao đổi và nghiên cứu khoa học với các thành viên trong nhóm nghiên cứu thuộc đề tài

- Nội dung: Cập nhật kết quả đề tài sau giai đoạn 1, dự kiến kế hoạch phối hợp thực hiện nghiên cứu cho 2 năm tiếp theo 

- Hình thức: Các bài báo cáo (có bài trình bày), trao đổi làm việc trực tiếp

- Thành phần tham dự: các thành viên nghiên cứu trong đề tài trong và ngoài HUS 

 

 1. Trao đổi hướng nghiên cứu các nhà khoa học trong và ngoài đơn vị

a. Buổi 1: Tại Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 • Nội dung: Machine Learning for Computer Vision: From the Boosting Idea to Deep Learning 

 • Hình thức: Báo cáo trình bày seminar và trao đổi 

 • Thời gian và địa điểm: 9h sáng thứ 3 ngày 31/05/2022 tại 508T5 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội  

 • Thành phần tham dự: 

  • Các thành viên nghiên cứu trong đề tài trong và ngoài HUS

  • Cán bộ MIM: giảng viên, cán bộ trẻ quan tâm 

  • Cán bộ Khoa Lý và các nhà nghiên cứu đến các trường đại học tại Hà Nội 

  • Sinh viên và học viên cao học

b. Buổi 2: Tại trung tâm VinUni-Illinois Smart Health Center 

 • Nội dung: Computer Vision in Healthcare 

 • Hình thức: Báo cáo trình bày seminar và trao đổi

 • Thời gian và địa điểm: 9h sáng thứ 4 ngày 01/06/2022 tại Trung tâm VinUni Smart Health Center https://smarthealth.vinuni.edu.vn/ 

 • Thành phần tham dự: 

  • Các thành viên nghiên cứu chính trong đề tài

  • Các nhà nghiên cứu từ VinUni-Illinois Smart Health Center và VinUni University  

 1. Tạo kết nối trong việc trao đổi sinh viên sang học tập và nghiên cứu sau đại học tại Hàn Quốc 

 • Hình thức: phỏng vấn ứng viên là sinh viên năm 4 hoặc học viên cao học (nếu có) 

 • Thời gian: trong thời gian giáo sư làm việc tại HUS 

 • Đối tượng: học viên cao học và sinh viên năm 4 có nhu cầu

Category: