Trường hè IACR-VIASM về Mật mã

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán xin vui mừng được thông báo:

 

Trường hè IACR-VIASM về Mật mã (IACR-VIASM Summer School on Cryptography) do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Hiệp hội quốc tế về nghiên cứu Mật mã (IACR) phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 30 tháng 8 năm 2022

 

Giảng viên của trường hè là các nhà mật mã học hàng đầu: GS. David Pointcheval (ENS Paris), GS. Damien Stehlé (ENS Lyon), GS. Jian Guo (NTU), GS. Phan Dương Hiệu (Telecom Paris), và GS. Triệu Ni (ASU).  Ngoài các bài giảng, trường hè VIASM - IACR về Mật mã còn có sự góp mặt của những chuyên gia bảo mật đến từ các công ty công nghệ lớn như Google, Kyber Network, IBM, Snapchat… trao đổi về các hệ thống mật mã trong thực tế (Real World Cryptography). 

 

Trường hè IACR-VIASM về Mật mã cũng nhận được sự ủng hộ và tài trợ bởi tổ chức LIA Formath Vietnam (LIA),  Công ty Kyber Network, Trường ENS Lyon. 

 

Ban tổ chức có thể tài trợ cho các nhà khoa học trẻ, học viên, sinh viên (trong nước và quốc tế), đến từ các khu vực ngoài Hà Nội. 

Đăng ký tham dự và tài trợ:IACR-VIASM Summer School on Cryptography - Viện nghiên cứu cao cấp về toán

Thời hạn đăng ký tài trợ: 30/06/2022

Thời hạn đăng ký tham dự: 01/08/2022

Thông tin chi tiết: https://viasm.edu.vn/hdkh/IACR-VIASM-School-2022 

Liên lạc: cryptoschool2022@viasm.edu.vn

 

Category: