HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2022

"Số lượng và chất lượng các bản báo cáo của Hội nghị Khoa học Sinh viên đang tăng lên theo từng năm" là lời nhận xét trong lễ khai mạc Hội nghị. Và quả thật như vậy, các phần trình bày của hội nghị khoa học đang diễn ra vô cùng sôi nổi, thể hiện đúng tinh thần "ngày hội".

          Năm nay, số lượng báo cáo khoa học lên tới 111 báo cáo. Các phần trình bày được chia về 5 tiểu ban, bao gồm Toán học 1: 6 báo cáo, Toán học 2: 6 báo cáo, Tin học 1: 8 báo cáo, Tin học 2: 6 báo cáo và tiểu ban Poster: 85 báo cáo.  

          Các kết quả nghiên cứu đều có tính thực tế và tính ứng dụng cao. Bên cạnh những hướng nghiên cứu mới, một số đề tài chú trọng đi sâu vào các vấn đề nghiên cứu trước đó. Đây cũng là một trong số những tiêu chí được Hội đồng đánh giá cao trong hội nghị lần này.

          Đam mê, nhiệt huyết đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên đang thắp lên ngọn lửa đốt cháy các hội trường. Đến lúc để toả sáng rồi, các nhà khoa học tài năng!

Khai mạc Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2022

PGS.TS. Phạm Trong Tiến phát biểu tại phiên khai mạc

Một góc báo cáo của tiểu ban Poster

Báo cáo tại tiểu ban Toán học

Báo cáo của tiểu ban Tin học

Category: