Bảng xếp hạng QS 2022: ĐHQGHN có thêm lĩnh vực mới được xếp hạng và gia tăng vị trí trên 4 lĩnh vực

Ngày 06/04/2022, tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố kết quả bảng xếp hạng 51 lĩnh vực thuộc 5 nhóm lĩnh vực của 1543 cơ sở giáo dục đại học thế giới, với khoảng 14000 chương trình đào tạo.

 

Trong Bảng xếp hạng QS thế giới theo lĩnh vực năm 2022 (QS WUR by subject 2022), ĐHQGHN tiếp tục gia tăng vị thế tại các lĩnh vực mũi nhọn khi có 6/51 lĩnh vực được xếp hạng (trong đó có 4/5 lĩnh vực gia tăng vị trí xếp hạng, 1 lĩnh vực mới được xếp hạng lần đầu). Trong 6 lĩnh vực được QS xếp hạng trong QS WUR by subject 2022, khoa Toán - Cơ - Tin học, trường ĐHKHTN đóng góp 2 lĩnh vực là: Toán học và Khoa học máy tính & hệ thống thông tin.

 

Bảng xếp hạng QS WUR by subject 2022 được xây dựng dựa trên 5 tiêu chí với các trọng số được tùy biến cho phù hợp với các lĩnh vực, bao gồm:

+ Uy tín học thuật (Academic Reputation)

+ Uy tín tuyển dụng (Employer Reputation)

+ Tỷ lệ trích dẫn trung bình trên một bài báo (Citations per paper)

+ Chỉ số H-index đo lường năng suất và mức độ tác động của các công bố khoa học của đội ngũ giảng viên

+ Mạng lưới nghiên cứu quốc tế (International Research Network)

Các tiêu chí xếp hạng của QS nhấn mạnh vào đóng góp và tác động của chất lượng đào tạo của một ngành/lĩnh vực đào tạo đối với xã hội (thông qua đánh giá của học giả và nhà tuyển dụng); các đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học (thông qua mức độ trích dẫn và chỉ số H-index) và khả năng quốc tế hóa trong nghiên cứu khoa học (thông qua mạng lưới nghiên cứu quốc tế). 

 

https://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N30658/Bang-xep-hang-QS-2022:-dHQGHN-co-them-linh-vuc-moi-duoc-xep-hang-va-gia-tang-vi-tri-tren-4-linh-vuc.htm

Category: