Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam

Tại kì thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 30 diễn ra tại trường Đại học FPT Hà Nội từ ngày 08 đến ngày 12/3/2022, các bạn sinh viên đến từ Khoa Toán - Cơ - Tin học góp mặt trong đội tuyển của trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tham gia và đạt nhiều giải cao. Cụ thể:
✅ KHỐI CHUYÊN TIN
1. Đội HUS.penguin_OK đạt giải BA ICPC toàn quốc.
Các thành viên trong đội bao gồm:
- Lê Sỹ Hoàng Long _ K63A2 Toán Tin
- Nguyễn Đức Huy _ K64A3 MT&KHTT
- Bùi Khánh Duy _ K65 MT&KHTT
2. Nguyễn Phong Lưu _ K63 MT& KHTT đạt giải NHÌ cá nhân khối Chuyên Tin
3. Bùi Khánh Duy _ K65 MT&KHTT đạt giải BA cá nhân khối Chuyên Tin
4. Nguyễn Đức Huy _ K64A3 MT&KHTT đạt giải BA cá nhân khối Chuyên Tin
✅ KHỐI KHÔNG CHUYÊN TIN: 3 giải Khuyến khích của các cá nhân
1. Vũ Ngọc Thông, K63 Toán học
2. Nguyễn Hồng Nguyên, K66 MT&KHTT CLC
3. Vũ Thị Thanh Vân, K66A1 Toán học
 
    Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) là sáng kiến của Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm động viên phong trào học tập tin học và khuyến khích các tài năng tin học trẻ. Bắt đầu từ năm 1992, Kỳ thi đã được tổ chức định kỳ hàng năm với sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước.
 
 
Category: