Thông báo tuyển sinh khoa Toán - Cơ - Tin học

Năm 2018, khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN tiếp tục tuyển sinh đại học chính quy trong cả nước theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo với chỉ tiêu 200 sinh viên.

THÔNG TIN CÁC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

1. Ngành Toán học - Mã ngành 7460101

2. Ngành Toán tin - Mã ngành 7460117 

3. Ngành Máy tính và Khoa học thông tin - Mã ngành 7480110QTD

4. Ngành Máy tính và Khoa học thông tin CTĐT CLC TT23 - Mã ngành 7480110 CLC

Category: