News

General News     |     Student News     |     Seminars

All News

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 30/10/2015.

Địa điểm: P409 T3, Trường ĐH KHTN.

Báo cáo viên: PGS. TS. Đặng Đình Châu (ĐH KHTN - ĐH QGHN).

Thời gian: 9h30, Thursday, October 29, 2015

Địa điểm: Room 201 Building A5, Institute of Mathematics

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 23/10/2015.

Địa điểm: P409 T3, Trường ĐH KHTN.

Báo cáo viên: TS. Đỗ Đức Thuận (ĐH Bách Khoa HN).

Thời gian: 9h00, ngày 23/10/2015

Địa điểm: Bộ môn Tin học phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Báo cáo viên: NCS Đỗ Minh Tuân

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 16/10/2015.

Địa điểm: P409 T3, Trường ĐH KHTN.

Báo cáo viên: GS. Nguyễn Văn Minh (Columbus State University).

Thời gian: Mỗi tháng 1 lần, từ 9h00 đến 11h00 Thứ Tư đầu tháng. 

Địa điểm: P.303, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy. 

Chủ trì: GS. TSKH Nguyễn Minh Trí

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 09/10/2015,

Báo cáo viên; TS. Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học).

Tên báo cáo: Gevrey normal form for unfoldings of nilpotent contact points of planar slow fast systems.

  1. Thời gian: 9h00, ngày 09/10/2015
    Địa điểm: Bộ môn Tin học phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Báo cáo viên: NCS Trịnh Xuân Hùng

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 02/10/2015,

Báo cáo viên; TS. Nguyễn Ngọc Doanh (ĐHBK Hà Nội).

Tên báo cáo: On the Global Stability of the Endemic Equilibrium of a Multi-group SEIR Model.

Thời gian: 9h00, sáng thứ sáu ngày 2/10/2015

Địa điểm: Bộ môn Tin học phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Báo cáo viên: HVCH Vũ Duy Hiến