News

General News     |     Student News     |     Seminars

All News

1. Thời gian thi: Ngày 11 và 12/9/2021
2. Hồ sơ
- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 13/8/2021 đến ngày   27/8/2021.

 

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Khoa Toán – Cơ – Tin học

                                                                        THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

                                                                                  Đợt 1 năm 2021

1. Bổ sung đối tượng tuyển sinh

1.1. Điều kiện văn bằng:

 

Ngày 23/11/2020, Qũy đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đã tổ chức lễ công bố học bổng cho các ứng viên là thạc sĩ và tiến sĩ trong nước có thành tích học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC TÀI TRỢ HỌC BỔNG THẠC SĨ KHDL CỦA VINIF NĂM 2020 (ĐỢT 2)

 

Thời gian: 08:00 đến 17:00 Ngày 14/11/2020