News

General News     |     Student News     |     Seminars

All News

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 09/10/2015,

Báo cáo viên; TS. Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học).

Tên báo cáo: Gevrey normal form for unfoldings of nilpotent contact points of planar slow fast systems.

  1. Thời gian: 9h00, ngày 09/10/2015
    Địa điểm: Bộ môn Tin học phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Báo cáo viên: NCS Trịnh Xuân Hùng

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 02/10/2015,

Báo cáo viên; TS. Nguyễn Ngọc Doanh (ĐHBK Hà Nội).

Tên báo cáo: On the Global Stability of the Endemic Equilibrium of a Multi-group SEIR Model.

Thời gian: 9h00, sáng thứ sáu ngày 2/10/2015

Địa điểm: Bộ môn Tin học phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Báo cáo viên: HVCH Vũ Duy Hiến

Thầy Nguyễn Bác Văn sinh ngày 11/07/1935, là tổ trưởng tổ Xác suất - Thống kê, Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1960 đến năm 1981. Thầy Văn là nhà sư phạm lớn, sống khiêm nhường, mẫu mực trong làm việc, giảng dạy.

Thời gian: Chiều thứ 2 hàng tuần, 14.00 -16.00 AM

Địa điểm: Phòng C2, Viện NCCC về Toán, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội

Lịch báo cáo:

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 25/09/2015,

Báo cáo viên; TS. Nguyễn Văn Hoàng (Viện Toán học).

Tên báo cáo: Stability results for logarithmic Sobolev and Gagliardo-Nirenberg inequality via mass transport.

  1. Thời gian: 9h00, sáng thứ sáu ngày 11/9/2015
    Địa điểm: Bộ môn Tin học phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
    Báo cáo viên: Ngô Thế Quyền