News

General News     |     Student News     |     Seminars

All News

Kính gửi: Sinh viên các lớp K57, K58, K59, K60

Theo thông báo của Ban tổ chức, Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên Toàn quốc lần thứ 24 sẽ được tổ chức từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016 tại Trường Đại học Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn.

Thời gian: 14h30, thứ 5, ngày 21/1/2016

Địa điểm: P304, T4, Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN.

Báo cáo viên: GS Olivier Ruatta

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 18/12/2015.

Địa điểm: P409 T3, Trường ĐH KHTN.

Báo cáo viên: TS. Trần Thanh Hưng (Irvine University).

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 11/12/2015.

Địa điểm: P409 T3, Trường ĐH KHTN.

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trường Thanh (ĐH Mỏ - Địa chất).

  1. Thời gian: 9h - 10h, ngày 11/12/2015
    Địa điểm:  Bộ môn Tin học, phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Báo cáo viên: HV Nguyễn Vinh Tâm

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 04/12/2015.

Địa điểm: P409 T3, Trường ĐH KHTN.

Báo cáo viên: TS. Lương Đăng Kỳ (ĐH Quy Nhơn).

Tên báo cáo: On the duality between H^1 and BMO.

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 27/11/2015.

Địa điểm: P409 T3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Báo cáo viên: TS. Vũ Việt Hùng (ĐH Tây Bắc).

Thời gian: 9h00, ngày 27/11/2015

Địa điểm:  Bộ môn Tin học, phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Báo cáo viên: NCS Nguyễn Duy Hàm

  1. Thời gian: 9h00, ngày 20/11/2015
    Địa điểm: Bộ môn Tin học, phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Báo cáo viên: Ngô Văn Chí