News

General News     |     Student News     |     Seminars

All News

Thông tin chuyên gia: 

Sejong G. Kong, 

Professor, Department of Computer Engineering

College of Software Convergence

Sejong University

Seoul, 05006 South Korea

 

THÀNH TÍCH ĐÁNG TỰ HÀO CỦA CỰU SINH VIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC
=============

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán xin vui mừng được thông báo:

 

"Số lượng và chất lượng các bản báo cáo của Hội nghị Khoa học Sinh viên đang tăng lên theo từng năm" là lời nhận xét trong lễ khai mạc Hội nghị. Và quả thật như vậy, các phần trình bày của hội nghị khoa học đang diễn ra vô cùng sôi nổi, thể hiện đúng tinh thần "ngày hội".

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ Khoa học dữ liệu của Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Quỹ Đổi mới sáng tạo VinIF, Khoa Toán - Cơ - Tin học tổ chức Ngày Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lần I năm 2022 vào ngày 23/04 tới đây.

ĐHQGHN xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển đại học nghiên cứu, hướng tới tự chủ và xếp hạng đại học từ các kết quả khoa học mới, sản phẩm khoa học mới, chương trình đào tạo mới có chất lượng, gắn với nhu cầu thực tiễn.

Ngày 06/04/2022, tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố kết quả bảng xếp hạng 51 lĩnh vực thuộc 5 nhóm lĩnh vực của 1543 cơ sở giáo dục đại học thế giới, với khoảng 14000 chương trình đào tạo.