Staff

Đỗ Thanh Hà Head of Department
Doctor
Pattern Recognition and Document Image Analysis, Medical Image Processing , Optimize the computer vision algorithms in autonomous car , Machine Learning , Computer Vision
Vũ Tiến Dũng Deputy Head of Department
Doctor
Tính toán song song
Đỗ Trung Tuấn Associate Professor, Doctor
Cơ sở dữ liệu suy diễn
Nguyễn Thị Minh Huyền Doctor
Natural Language Processing
Nguyễn Bích Thủy Doctor
Xử lý ảnh số , Tối ưu DC & DCA, Cơ sở dữ liệu
Nguyễn Bích Thủy Doctor
Xử lý ảnh số , Tối ưu DC & DCA, Cơ sở dữ liệu
Nguyễn Hải Vinh Doctor
Quy hoạch thực nghiệm tối ưu, Mật mã và an toàn dữ liệu
Nguyễn Việt Hùng Master
Hà Mỹ Linh Master
Hoàng Quốc Hùng Mạng Máy Tính, An Toàn Thông Tin