Research fellow (PhD candidate) in pure mathematics

Category: 
Discipline: 
Institution: 
Đại học Bergen (Nauy). Note: Ưu tiên hình học đại số và các lĩnh vực liên quan.
Deadline: 
Thursday, June 2, 2016
url: 
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/123370/research-fellow-phd-candidate-in-pure-mathematics