Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp K61

 

CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

KHOÁ 61 KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC

Thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: 502 Nhà T3, Trường ĐH KHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Từ 7h30 đến 8h00:          Đón tiếp đại biểu.

Từ 8h00 đến 8h20:          Khai mạc, giới thiệu đại biểu.

Từ 8h30 đến 12h00:        Các Tiểu ban làm việc.

 

ĐỊA ĐIỂM CÁC TIỂU BAN

STT

Tiểu ban

Phòng

  1.  

Đại số – Hình học – Tôpô + Giải tích

501 –T3

  1.  

Đại số – Hình học – Tôpô (CNKHTN)

501 –T3

  1.  

Giải tích   (CNKHTN)

502 –T3

  1.  

Toán học tính toán và toán ứng dụng

+ Xác suất – Thống kê

503 –T3

  1.  

Xác suất – Thống kê

(CNKHTN)

503 –T3

  1.  

Cơ học

504 –T3

  1.  

Tin học

505 –T3

 

Danh sách chi tiết các hội đồng có ở file đính kèm.