Chuỗi Bài giảng của GS. Lionel Schwartz

Time: 
Fri, 27/05/2016 - 14:30
Tue, 31/05/2016 - 14:30
Thu, 02/06/2016 - 14:30
Location: 
Phòng 409 T3
Speaker: 
GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp)
Title: 
On the proof of S. Sam and A. Snowden of the artinian conjecture (Về chứng minh của Sam và Snowden cho giả thuyết artinian)
Content: 

Buổi 1. The artinian conjecture : origin of the problem, unstable modules and functors.

Buổi 2. The proof by Sam and Snowden : categorical preliminaries.

Buổi 3. The proof by Sam and Snowden : cases of interest.

Tài liệu tham khảo:

https://arxiv.org/abs/1409.1670

http://www.bourbaki.ens.fr/seminaires/2014/Prog_nov14.html 

http://arxiv.org/abs/1411.5557

 

 

Thông tin về Người giảng bài

Giáo sư Lionel Schwartz là một nhà Toán học, nhà hoạt động chính trị, xã hội với nhiều đóng góp hết sức tích cực cho hợp tác khoa học Việt – Pháp. Để ghi nhận những đóng góp to lớn của GS. Lionel Schwartz cho hợp tác khoa học Việt – Pháp nói chung và cho ĐHQG HN nói chung, ông đã được ĐHQG HN trao bằng tiến sĩ danh dự ngày 21/4/2015.

http://vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N17854/dHQGHN-trao-bang-Tien-si-danh-du-ch...

 

 

Đăng kí tham dự