BMTH

Time: 
Fri, 07/12/2018 - 09:00
Location: 
Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Speaker: 
Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc công nghệ công ty MISA.
Title: 
Chia sẻ về các công nghệ MISA đang phát triển và áp dụng vào sản phẩm hiện nay.