Staff

Nguyễn Hữu Việt Hưng Head of Department
People's Teacher, Professor, Doctor of Science
Lý thuyết Bất biến Modular (Đại số), Lý thuyết Đồng luân (Hình học – Tôpô)
Lê Quý Thường Deputy Head of Department
Associate Professor, Doctor
Hình học đại số, Lý thuyết kì dị, Lý thuyết tích phân môtivic, Không gian Berkovich
Lê Minh Hà Associate Professor, Doctor
Tôpô đại số, lý thuyết đồng luân
Phó Đức Tài Associate Professor, Doctor
Cá nhân: Hình học đại số; Lý thuyết kỳ dị; Đại số máy tính; Mật mã., Hướng dẫn sinh viên: Đại số máy tính; Mật mã , Hướng dẫn học viên cao học: Đường cong đại số; Đại số máy tính; Mật mã khóa công khai; Blockchain, Hướng dẫn nghiên cứu sinh: Lý thuyết kỳ dị; Mật mã hậu lượng tử
Đào Phương Bắc Doctor
Nhóm đại số trên các trường số học, Lý thuyết bất biến hình học
Đỗ Việt Cường Doctor
Lý thuyết biểu diễn của các nhóm p-adic, Công thức vết và công thức vết tương đối, Các tương ứng metaplectic và tương ứng Langlands
Nguyễn Minh Hoàng Doctor
Lý thuyết mặt cực tiểu, mặt có độ cong trung bình hằng.
Nguyễn Phụ Hoàng Lân Doctor
Võ Thị Như Quỳnh Doctor
Tôpô đại số.
Phạm Văn Tuấn Doctor
Tô pô đại số và Lí thuyết biểu diễn. Cụ thể hơn, nghiên cứu về phạm trù các hàm tử đa thức chặt của Friedlander-Suslin và các ứng dụng của nó và nghiên cứu tô pô đại số, lí thuyết biểu diễn và lí thuyết bất biến.
Ngô Anh Tuấn Master
Tôpô Đại số, nghiên cứu dạng đại số của giả thuyết cổ điển về lớp cầu
Nguyễn Đức Ngà
Lưu Xuân Trường