SEMINAR

Bài giảng Khoa

Thời gian: T5, 15/03/2018 - 03:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: Professor Hung T. Nguyen, New Mexico State University (USA) & Chiang Mai University (THAILAND)
Tên báo cáo: AN INVITATION TO QUANTUM (NON COMMUTATIVE) PROBABILITY WITH ECONOMIC APPLICATIONS

In view of the 2017 Nobel Prize in Economics awarded to Robert Thaler for his work on Behaviorial Economics, we present a more appropriate "non-additive" probability approach to human decision-making affecting economic fluctuations, extending von Neumann's expected utility theory. It is a notion of non commutative (and hence non additive) probability borrowed from quantum physics which captures also the "order effect" in cognitive decisions.

The talk will be tutorial, without any knowledge from quantum mechanics! It focuses on showing that quantum probability is simply a natural generalization of Kolmogorov probability theory (from commutativity to non commutativity).

Among current interests in econometrics, we will single out the most promising one, namely using quantum probability as the correct framework for modeling uncertainty in human decision theory in the context of economics, especially, in financial econometrics.


ĐÀO TẠO

Đào tạo đại học

Khoa Toán - Cơ - Tin học có bề dày đào tạo về các ngành Toán học, Tin học và Toán Cơ. Các ngành đào tạo đang được tuyển sinh bao gồm: 

Khoa cũng phối hợp với Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG HN) đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Toán học

Đào tạo sau đại học

Các chuyên ngành đào tạo sau đại học tại Khoa Toán - Cơ - Tin học bao gồm:

  • Cơ học vật rắn
  • Cơ học chất lỏng
  • Cơ sở toán học cho tin học
  • Đại số và lí thuyết số
  • Hình học - Tôpô
  • Khoa học dữ liệu (ngành mới từ năm học 2018-2019)
  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
  • Phương pháp toán sơ cấp
  • Toán giải tích
  • Toán ứng dụng